loading

2023.09.02 – Sobota 21 tygodnia zwykłego

Eucharystia jest sakramentem wspólnoty Boga z człowiekiem. Podczas Eucharystii kochający Ojciec przemawia do nas przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ojciec niebieski nieustannie pracuje nad tym, aby Jego dzieci wzrastały w miłości, w takiej miłości, jakiej wzór znajdujemy w nauczaniu i osobie Jezusa. Uważne słuchanie słowa Bożego napełnia nas pokojem i radością, a zarazem oczyszcza nas z lęku, który sprawia, że tworzy się w nas obraz Boga nazbyt wymagającego i odległego. Już psalmista zachęca nas do śpiewania Panu, ponieważ wszelkie istnienie jest w Jego mocy. Dzisiejsza liturgia ukazuje obraz Boga, który jednoczy swoich wiernych oraz daje łaskę miłości i prawdziwej radości.