loading

2023.09.03 – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przeżywamy kolejną niedzielę naszego ziemskiego pielgrzymowania. Gromadzimy się jako wspólnota Kościoła, aby słuchać słowa Pana i nakarmić się Jego Ciałem. Także dzisiejsza liturgia słowa podkreśla prawdę mówiącą o tym, że wiara jest drogą, nieustannym oczyszczaniem naszej więzi z Chrystusem. Trud pielgrzymowania, który bywa naznaczony zmaganiem, a nawet cierpieniem, prowadzi ostatecznie do uczestnictwa w chwale Ojca niebieskiego. W drodze wiary nie jesteśmy sami, ale Bóg, nasz współtowarzysz drogi, ciągle troskliwie strzeże dobra, które w nas złożył. Otwórzmy się na Jego moc.