loading

2023.09.05 – Wtorek 22 tygodnia zwykłego

Podczas Eucharystii gromadzimy się jako Lud nowego Przymierza. Przymierze to zostało zawarte we Krwi Chrystusa, który jest naszym Panem. Jeśli uznajemy, że Jezus jest naszym Panem, a my Jego uczniami, to otrzymujemy nową przynależność. Nie należymy już do tego świata, który przeminie, ale do świata przyszłego, w królestwie Bożym, wolnym od sił ciemności. Rozpoczynając Mszę św., uznajemy siebie grzesznikami, a więc z pokorą wyznajemy, że jeszcze tu i teraz poddajemy się wpływowi zła, z którego tylko Jezus może nas wyzwolić. Pamiętajmy, zło niszczy życie, a Chrystus jest tym, który daje i rozwija to życie.