loading

2023.09.06 – Środa 22 tygodnia zwykłego

Istota ludzka jest w ciągłym procesie stawania się. Człowiek rozwija się, kiedy podejmuje trud pogłębiania zażyłości z Bogiem, swoim Stwórcą. Bóg nieustannie pracuje, aby człowiek był piękniejszy i szczęśliwszy. Dlatego Stwórca ciągle zaszczepia w naszym wnętrzu pragnienie wzrostu miłości, i jak dobry ogrodnik troskliwie strzeże tego dobra, które w nas złożył. Eucharystia jest takim szczególnym miejscem, kiedy Bóg – dobry Ogrodnik, troszczy się o swoje stworzenia, dbając o nasz rozwój, dotykając nas swoim słowem i karmiąc nas swoim Ciałem. Otwórzmy się na ten proces wzrostu, jakiemu poddaje nas Bóg Stwórca.