loading

2023.09.07 – Czwartek 22 tygodnia zwykłego

Zechciejmy zatrzymać się dziś, pomimo naszego zabiegania, i uświadomić sobie, że w Eucharystii możemy spotkać się z miłosiernym Bogiem. Msza św. jest spotkaniem z Osobą, która ma moc nas odmienić. Chrystus pragnie wejść w nasze życie, jak wszedł w życie Piotra, zapraszając go do współpracy. Pójście za Jezusem oznacza odrzucenie tego, co nieuporządkowane, to pozwolenie Jezusowi, aby stał się Panem naszej codzienności. Chrystus niczego nam nie narzuca. Będąc blisko, wyzwala nas z wszystkiego, co nas czyni nieszczęśliwymi, co nas zniewala, a z czego sami nie dajemy rady się uwolnić. Chrystus jest drogą i woła nas, abyśmy za Nim podążali.

jest