loading

2023.09.10 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie (Ps 95, 8), niech to wezwanie psalmisty towarzyszy nam podczas dzisiejszej modlitwy. Pan otacza nas swą troską i zaprasza do stołu słowa i Eucharystii. Otwórzmy nasze zmysły na Jego dary, którymi, jak dobry Ojciec, pragnie nas obdarować, abyśmy nie ustali w drodze do nieba. Możemy wyjść na spotkanie z Bogiem, bo jesteśmy wolni. Obecność Boga wyzwala nas z zatwardziałości serca, czyli skupienia na sobie, na tym, co przemija, na emocjach. Rozpoczynając celebrowanie liturgii, wypełnijmy nasze serca pragnieniem spotkania z Bogiem. Słuchajmy z uwagą słowa Bożego i przyjmijmy Ciało naszego Zbawiciela z wdzięcznością i miłością, zawierzając całe nasze życie miłosierdziu Pana.

jest