loading

2023.09.11 – Poniedziałek 23 tygodnia zwykłego

Eucharystia sprawowana nie tylko w niedziele, ale i w dzień powszedni, jest dla chrześcijan świętem. Uczestnictwo w niej jest dla wierzących źródłem umocnienia i pociechy. To Chrystus Pan jest naszym pocieszeniem. W Nim ciągle na nowo odkrywamy naszą tożsamość. Żyjąc Chrystusem, słuchając Jego słowa i przyjmując Jego Ciało, odkrywamy naszą tożsamość i nasze posłannictwo. Doświadczamy Boga żywego, który spogląda na nas łaskawie i nieustannie wyzwala z niewoli grzechu. Oswobodzeni z grzechu pragniemy rozważać tajemnicę Chrystusa, Jego przejście ze śmierci do życia, w którym Eucharystia daje nam udział.

jest