loading

2023.09.12 – Wtorek 23 tygodnia zwykłego

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, jakie dziś przeżywamy, wypełnia nasze serca wdzięcznością za wiarę i miłość Maryi. Imię Maryja znaczy piękna, wzniosła, wspaniała – i taką była, i jest Matka Jezusa. Jak Maryja stańmy się uczniami Jezusa. Dopuśćmy do naszego życia Zbawiciela, przyjmując Jego słowo jako światło na ścieżkach naszego życia. Eucharystia jest szkołą modlitwy. Maryja uczy nas, jak powinniśmy się modlić. W centrum modlitwy Maryi były wydarzenia związane z życiem Jej Syna. I my zechciejmy owocnie słuchać odwiecznego Słowa, Jezusa Chrystusa. Wchodząc w żywą relację z Jezusem, jak Jego Matka będziemy stawać się piękniejsi i szczęśliwsi.

jest