loading

2023.09.14 – PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Dzisiejsze święto stawia w centrum naszej modlitwy Chrystusa Ukrzyżowanego. Na krzyżu dokonało się nasze odkupienie, zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. Chrystus, płacąc swoją drogocenną Krwią, przelaną na krzyżu, odkupił nas. Krew Chrystusa stała się ceną za naszą wolność. Przypomnijmy sobie raz jeszcze wydarzenie przybicia Jezusa do krzyża i podwyższenie przygwożdżonego Ciała Zbawiciela do góry, ponad ziemię. Pełni wdzięczności Jezusowi za Jego zbawcze cierpienie zbliżmy się do Niego podczas naszej modlitwy. Z miłością w sercu podejdźmy do krzyża i czerpmy ze zdroju nowego życia, jakie otrzymujemy w Eucharystii, która swe źródło ma w Chrystusie oddającym za nas swe życie.