loading

2023.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Maryja, Matka Jezusa, stojąca pod krzyżem swego Syna. To tajemnica, którą dziś rozważamy. Najświętsza Maryja Panna Boleściwa. Zadajmy sobie pytanie: jaki ból przeżywała Maryja? Ból przeszywający serce Matki z powodu cierpienia Syna. Stanąć pod krzyżem Jezusa, jak św. Jan, obok Maryi, to wielka szkoła współczucia, obecności i rozumienia Boga, który oddaje swe życie, właśnie w taki sposób, na krzyżu. Jak odpowiedzieć na taki wyraz miłości Boga do człowieka? Maryja uczy nas łączyć nasze cierpienie z męką Jezusa, widzieć w śmierci przejście do nowego życia, w chwale Ojca. Od odniesienia do Ojca Jezus rozpoczyna swe ziemskie życie (Łk 2, 49) i do Ojca odchodzi, kiedy je kończy (Łk 23, 46).

jest