loading

2023.09.17 – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Eucharystia pomaga nam spojrzeć na nasze życie w perspektywie wiecznej. Natomiast w codzienności możemy zatracić ów cel naszego życia, dlatego zatrzymajmy się, zawierzając Bogu, nasze tu i teraz, i naszą przyszłość. Raz jeszcze wzbudźmy w sobie pragnienie słuchania ożywczego słowa Pana. Dzisiejsze słowo Boże podkreśla konieczność przebaczenia, czyli wyzwolenia się z krzywd, które w sobie nosimy. Zacznijmy od proszenia Boga: Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Mt 6, 12). Być może potrzebne jest nam przebaczenie zranień, które nosimy od wielu lat, przebaczenie osobom, z którymi spotykamy się każdego dnia, a być może potrzebujemy przebaczyć samym sobie, aby na nowo zacząć w pełni żyć.