loading

2023.09.18 – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Wspominamy dziś św. Stanisława Kostkę, jezuitę, jednego z patronów Polski, który jest także patronem ministrantów oraz polskich dzieci i młodzieży. Stanisław już w młodym wieku odznaczył się głębokim życiem duchowym. Sentencja, którą kierował się ten młody jezuita, brzmi: Ad maiora natus sum, czyli „do wyższych rzeczy jestem urodzony”. Słowa te nie są wyrazem pychy świętego, ale jego głębokiego pragnienia życia Jezusem i dla Jezusa. Święty Stanisław wybrał życie w duchu ignacjańskiego „więcej”. Bierzmy przykład z tego jezuickiego świętego, aby i nasze życie nie było na powierzchni codziennych spraw, ale nabierało pełni życia Ewangelią.