loading

2023.09.21 – ŚW. MATEUSZA

Dziś święto św. Mateusza, autora pierwszej Ewangelii kanonicznej. Imię Mateusz znaczy „dar Boga”. Dziękujemy Bogu za dar tak wielkiego apostoła i ewangelisty. Mateusz był poborcą podatkowym, zbierał podatki dla okupanta rzymskiego. Bóg jednak okazał Mateuszowi niewysłowione miłosierdzie, powołując go do grona apostołów. Pragniemy i my, jak Mateusz ewangelista, słuchać słowa Pańskiego, podążać za jego światłem i osiągnąć radość nieba, z wszystkimi błogosławionymi (por. Mt 5, 1-12). Aby ten cel osiągnąć pokornie, jak Mateusz, uznajmy, że jesteśmy uwikłani w siły zła, którym ulegamy, w zniewolenia, z których tylko Chrystus ma moc nas wybawić.