loading

2023.09.22 – Piątek 24 tygodnia zwykłego

Eucharystia ukazuje nam podstawowy wymiar ludzkiego życia, jakim jest droga. Bycie w drodze charakteryzowało biblijnego Izraela. Droga to nie tylko podejmowanie wysiłku pokonywania kolejnych zakrętów, ale rozwoju duchowego, odkrywania w wydarzeniach, które mnie spotykają, żywego Pana, wędrującego razem z pojedynczym człowiekiem i ze swoim ludem. Nie idzie się samemu, ale z tymi, których Pan powierzył mojej odpowiedzialności. Eucharystia jest szkołą ucznia Pana będącego w drodze. Stół słowa Bożego jest czasem słuchania głosu Pana, stół eucharystyczny jest czasem nabierania sił, spożywania Pokarmu, umocnienia, po czym jest czas posłania nas do życia, służby, pielgrzymowania dalej z Panem.