loading

2023.09.24 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć (Iz 55, 6). Niech te słowa będą dla nas zachętą do otwarcia naszych serc na obecność Boga w Eucharystii. Pan pozwala się znaleźć. Ale czy odczuwam pragnienie szukania Pana? Czy Eucharystia nie stała się dla mnie rutyną, obowiązkiem, którego jeśli nie spełnię, to czuję się źle? Taka religijność zamyka na żywą obecność miłosiernego Boga. Wiara potrzebuje pokarmu, a jest nim słowo Boże i zmartwychwstały Chrystus, który daje siebie w Ofierze na ołtarzu eucharystycznym. Bądźmy i my świadomie obecni przy stole słowa i stole eucharystycznym. Stańmy z pragnieniem szukania Pana, a On da się znaleźć.

jest