loading

2023.09.25 – Poniedziałek 25 tygodnia zwykłego

W naszym życiu bywają wydarzenia, których nie rozumiemy, które napawają nas lękiem, zaskakują, mogą rodzić w naszych sercach niepokój. Szczególnym wydarzeniem jest Eucharystia. W świetle słowa Bożego, które z uwagą rozważamy, uczymy się inaczej widzieć wydarzenia, w których uczestniczymy. Ten sam Bóg, który prowadził historię zbawienia biblijnego Izraela, jest obecny i w naszej codzienności. To On, Bóg, Pan mojego życia, daje siebie w Eucharystii, przychodząc do mnie z pokojem. Przyjmijmy światło słowa Pańskiego, niech ono stanie się światłem na ścieżkach naszego życia, abyśmy pełniej rozeznawali działanie opatrzności Bożej w naszej codzienności.