loading

2023.09.26 – Wtorek 25 tygodnia zwykłego

Centralnym miejscem wiary biblijnego Izraela była świątynia Jerozolimska. I my gromadzimy się w świątyni, miejscu, gdzie możemy słuchać głosu Pana i mieć udział w życiu Bożym, przez przyjmowanie Ciała Chrystusowego. Chrystus, będąc Bogiem–Człowiekiem, stał się najdoskonalszym pośrednikiem między Ojcem niebieskim a nami ludźmi. To Jezus jest nową świątynią, w której możemy oddawać Bogu chwałę.