loading

2023.09.28 – ŚW. WACŁAWA

Wspominamy dziś św. Wacława, króla czeskiego, zamordowanego na polecenie swojego brata, Bolesława. Święty Wacław podczas swoich rządów umacniał wiarę chrześcijańską. Jest głównym patronem Czech. Przykład św. Wacława pokazuje nam, jak wielkie znaczenie ma poznanie Jezusa. Trzeba i nam dziś ciągle szukać odpowiedzi na pytanie, kim dla mnie osobiście jest Jezus? Jak żyję Ewangelią? Święty Wacław w Jezusie znalazł siłę w codziennych zmaganiach i choć poniósł śmierć męczeńską, otrzymał łaskę radości wiecznej w niebie. We fragmencie Ewangelii, którą dziś czytamy, znajdziemy odmienny przykład władcy, Heroda, który nie rozpoznał w Jezusie światła swego życia.