loading

2023.09.29 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Święto trzech archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za tak wielkich posłańców, których poznajemy z kart Biblii. Anioł znaczy posłaniec lub zwiastun. Święty Michał znaczy „któż jak Bóg”, św. Gabriel – „moc Boga” i św. Rafał – „Bóg jest uzdrowieniem”. Wszyscy trzej archaniołowie odznaczyli się dyspozycyjnością wobec woli Boga i służbą człowiekowi. Archaniołowie pomimo tak wielkiej godności, jaką otrzymali od Boga, Jemu zawdzięczają swe istnienie, służą człowiekowi. Wolą Bożą jest zbawienie każdego człowieka i w tej misji pomagają ludziom, na różne sposoby. My także, jak archaniołowie, możemy wielbić Boga i być dyspozycyjni do wypełnia misji pomocy drugiemu człowiekowi tam, gdzie nas Bóg pośle.