loading

2023.09.30 – ŚW. HIERONIMA

Wspominamy dziś wielkiego propagatora Pisma Świętego, św. Hieronima, który dokonał łacińskiego przekładu Biblii, zwanego Wulgatą (łac. versio vulgata, czyli przekład popularny). Święty Hieronim i dziś uczy nas, że „Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa” oraz „Pismo Boże często czytaj, a raczej, świętej lektury nigdy z rąk nie wypuszczaj”. Słyszymy po raz kolejny zachętę do poznawania, studiowania słowa Bożego zawartego w Biblii. Niech przykład św. Hieronima będzie dla nas zachętą do otwarcia słowa Bożego w domu, w rodzinie. Pochylmy się z uwagą nad słowem, które jest skierowane do nas z miłością. I jak czytamy dziś w Ewangelii – niech czyny Pana wzbudzają nasz podziw. Weźmy słowo Pana do swego serca i niech ono wyda owoc zbawienia.