loading

2023.10.01 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Boże miłosierdzie jest tematem wiodącym dzisiejszych tekstów liturgicznych i biblijnych. Czasem można się jeszcze spotkać ze stwierdzeniem, że Bóg Starego Testamentu jest sprawiedliwy, natomiast dopiero Bóg Nowego Testamentu miłosierny. Sami czasem zarzucamy Bogu, że jest za dobry dla innych, a dla nas zbyt surowy. Takie myślenie jest błędne przede wszystkim dlatego, że Bóg nie jest podzielony, jest jeden; poza tym zarówno sprawiedliwość, jak i miłosierdzie są Jego przymiotami. Co więcej, przymioty te są ze sobą tak ściśle powiązane, że nie można mówić o jednym bez drugiego: Bóg jest miłosierny, dlatego że jest sprawiedliwy i odwrotnie. Dzisiejsza niedziela ze swoimi tekstami podprowadza nas do częściowej chociaż próby zrozumienia tej wielkiej tajemnicy ukochania człowieka przez Boga.