loading

2023.10.03 – Wtorek 26 tygodnia zwykłego

Dzisiaj znów powraca temat miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej, jednak w szerszym kontekście. Centrum, z którego będzie promieniować łaska Boża, stanie się święte miasto, Jerozolima. Tam właśnie zdążać będą wszyscy, nawet poganie, aby doświadczyć miłosierdzia Boga Izraela. Dla nas tym świętym Jeruzalem i źródłem Bożego miłosierdzia jest Jezus Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie. On, obecny w tabernakulum każdego kościoła, jest obliczem miłosierdzia Ojca, jak podkreślał w swojej bulli Misericordiae vultus papież Franciszek, i tylko przez Niego tego miłosierdzia Bożego możemy dostąpić. Przypomina nam o tym postawa samego Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, którego
orężem jest łagodność, a nie zemsta.

jest