loading

2023.10.04 – ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Teksty liturgiczne skupiają się szczególnie na osobie dzisiejszego patrona, św. Franciszka z Asyżu, na jego świadomym i dobrowolnym ubóstwie i na jego pokorze. W tekstach biblijnych natomiast przewija się motyw ojczyzny i przodków. Święty Franciszek opuścił swój dom rodzinny, ojca, który siłą próbował zatrzymać go przy sobie, porzucił cały majątek, bardziej bowiem cenił ubóstwo z miłości do Boga. Dla dzisiejszych bohaterów biblijnych natomiast, będących w niewoli perskiej, babilońskiej czy rzymskiej, więzy rodzinne i umiłowanie ojczyzny, zwłaszcza pragnienie odbudowy Jerozolimy i Świątyni, były tak samo ważne jak służba Bogu, gdyż z nią właśnie się wiązały. W życiu czasem musimy dokonywać radykalnych wyborów, aby osiągnąć najważniejszy cel, jakim jest zbawienie.

jest