loading

2023.10.05 – ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Wiodącym tematem dzisiejszych tekstów liturgicznych i biblijnych jest głoszenie Bożego Prawa, a Jego Prawem jest przede wszystkim miłosierdzie. Patronkę dnia dzisiejszego, św. Faustynę Kowalską, nazywamy apostołką Bożego miłosierdzia, a Pan Jezus sam nazywał ją sekretarką swojego miłosierdzia. Ona, mimo wszelkich przeciwności, odważnie i wytrwale głosiła Jezusa Miłosiernego. Jej uporowi zawdzięczamy fakt, że kult Bożego miłosierdzia rozprzestrzenił się na cały świat. Liturgia zachęca nas, abyśmy na wzór św. Faustyny stawali się orędownikami tego miłosierdzia przynajmniej w naszym najbliższym otoczeniu.