loading

2023.10.08 – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

W tekstach biblijnych przeważa dziś motyw winnicy i winnej latorośli, które w połączeniu z tekstami liturgicznymi tworzą nam obraz wszechmocnego Boga i ludu wciąż przekraczającego Jego prawo. Każdy z nas jest winną latoroślą wszczepioną w winny krzew, którym jest Jezus Chrystus. Zadaniem każdej gałązki jest przynoszenie jak najlepszych owoców. Do tego zostaliśmy powołani, każdy według własnego stanu, jako wspólnota Kościoła i jako jednostka. Zaangażowanie jest doskonałym sposobem na unikanie grzechów. Dlatego im bardziej skupimy się na tym, aby nasze życie wiarą przynosiło dobre owoce, tym rzadziej będziemy sprzeciwiać się Bogu.