loading

2023.10.09 – Poniedziałek 27 tygodnia zwykłego

Przykazanie miłości Boga i bliźniego znane jest już od Starego Testamentu. Pan Jezus ustanowił je największym ze wszystkich, uczynił je niejako programowym tematem swej działalności. My sami jesteśmy zdolni do miłości tylko dlatego, że Bóg pierwszy nas umiłował; Jego miłość jest źródłem naszej miłości. Nigdy nie wolno zazdrościć komuś tego, że Bóg obdarza go miłością. Nam nie dzieje się żadna krzywda z tego powodu, że Bóg kocha wszystkich, a nie tylko nas. Z przykazania miłości wynika wręcz, że powinniśmy życzyć swoim bliźnim Bożej miłości i łaskawości. Czasem jednak po ludzku taka zwyczajna życzliwość bywa trudna, dlatego powinniśmy się modlić o przymnożenie nam miłości. Jeśli bowiem nie będziemy potrafili kochać bliźniego, nie będziemy też szczerze kochać Boga.