loading

2023.10.11 – Środa 27 tygodnia zwykłego

Na kartach Ewangelii często spotykamy wzmianki o tym, że Jezus modli się do swojego Ojca, dając tym samym przykład modlitwy swoim uczniom, a także nam. Co więcej, zostawia nam nawet treść modlitwy, w której poleca zwracać się do Boga jako Ojca. Modlitwa Pańska stała się jedną z najważniejszych modlitw i znalazła również swoje miejsce w liturgii Eucharystii. Dzisiejsze teksty liturgiczne i biblijne osadzone zostały ponownie w kontekście Bożego miłosierdzia i zachęcają nas, abyśmy Boga o to miłosierdzie prosili. Jednocześnie przynaglają nas do tego, aby także okazywać miłosierdzie bliźnim i darować im wszelkie przewiny wobec nas.

jest