loading

2023.10.12 – Czwartek 27 tygodnia zwykłego

Chociaż Bóg stworzył świat dobrym i pięknym, podobnie jak człowieka, to zawiść Szatana wprowadziła rozłam i od chwili popełnienia pierwszego grzechu na świecie dobro współistnieje ze złem, a ludzka natura stała się skłonna także do zła. Dzisiejsze czytania potwierdzają istnienie tego dysonansu. Kościół Chrystusowy jest święty, bo jego Założyciel jest święty, ale jest też grzeszny, bo jego członkowie skłonni są do popełniania grzechów. Dopiero przy końcu czasów Pan Bóg oddzieli ziarno od plew. Do tego czasu jednak sprawiedliwi i niesprawiedliwi mają szansę zasłużyć sobie na życie wieczne.

jest