loading

2023.10.13 – BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

Wzywanie do nawrócenia ze względu na zbliżający się dzień sądu było charakterystyczne dla starotestamentalnych proroków, spotykamy je również w działalności Jana Chrzciciela i nauczaniu Jezusa. I chociaż dzień sądu dotąd nie nadszedł, nie wolno nam tracić czujności, bo nie wiemy, kiedy on tak naprawdę nastąpi. Patron dzisiejszego dnia, bł. Honorat Koźmiński, był także jednym z tych, którzy nie czekają biernie na dzień sądu ostatecznego; prowadził bardzo ascetyczne życie, wiele godzin dziennie posługiwał w konfesjonale, dokonał też odnowy życia zakonnego w Polsce znajdującej się pod zaborami, gdzie częste były kasaty zakonów. Niech jego aktywne życie będzie także przykładem i zachętą dla nas.