loading

2023.10.14 – Sobota 27 tygodnia zwykłego

Tematem przewodnim dzisiejszych tekstów liturgicznych i biblijnych jest wszechmoc Boga, który jest Panem nieba i ziemi i dokonuje nad nimi sądu. Po sądzie człowiek może trafić albo do nieba, albo do piekła. Innej możliwości nie ma. Czyściec jest bowiem stanem tylko przejściowym, a nie ostatecznym. Naszym zadaniem w życiu doczesnym jest to, aby możliwie jak najlepiej przygotować się na ten ostateczny rozrachunek, od którego zależy nasza wieczność. W dzisiejszych czytaniach, zwłaszcza w Ewangelii, Pan Jezus podpowiada nam, jak mamy to zrobić: słuchać słowa Bożego i przestrzegać go (por. Łk 11, 28).