loading

2023.10.15 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Motywem przewodnim dzisiejszych tekstów liturgicznych i biblijnych jest dobrobyt i radość tych, którzy powierzyli swe życie Bogu, o czym świadczy m.in. obraz uczty, którą Bóg dla nas przygotowuje. Człowiek, który pokłada nadzieję w Bogu, jest zdolny dokonać wielkich dzieł, ponieważ Bóg zawsze jest przy nim. Zauważa to już św. Paweł i pisze do Filipian: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13). Potrzeba nam tylko przyodziać odpowiedni, weselny strój – strój łaski, aby z tych wszystkich Bożych dobrodziejstw w pełni korzystać.

jest