loading

2023.10.16 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Dzisiejsza patronka, św. Jadwiga Śląska była kobietą niezwykłą i mężną. Najpierw hrabianka, później księżna, aż wreszcie zakonnica, nigdy nie zapominała o swojej przynależności do Chrystusa. Czy w dobrobycie, czy w licznych cierpieniach, których doświadczała, zawsze pozostała wierna Bogu, o czym na co dzień świadczyła swoim życiem. Całe jej życie było świadectwem Ewangelii, którą przyjęła i rozważała. Tak też powinno wyglądać życie każdego z nas, którzy przyjęliśmy Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ludzie patrzący na nas z boku powinni dostrzec po naszym zachowaniu, że jesteśmy Jego wyznawcami.