loading

2023.10.17 – ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO

Nasza wiara powinna wypływać z naszego wnętrza. Praktykowanie jej na zewnątrz natomiast powinno iść w parze z tym, co jest w nas, niczego nie powinniśmy robić na pokaz, dla ludzi, ale z wewnętrznej potrzeby i dla Boga, tak jak patron dnia dzisiejszego. Święty Ignacy Antiocheński według tradycji miał być dzieckiem, które Pan Jezus postawił przed swoimi słuchaczami jako wzór do naśladowania, by osiągnąć królestwo niebieskie (por. Mt 18, 1-5). I rzeczywiście stał się takim wzorem jako biskup wspólnoty antiocheńskiej, który za wiarę w Chrystusa nie zawahał się oddać swojego życia – tak jak Chrystus, który nie zawahał się oddać swojego życia za nas.

jest