loading

2023.10.19 – Czwartek 28 tygodnia zwykłego

Bóg jest jeden, miłosierny, sprawiedliwy… To tylko kilka przymiotów, jakimi się odznacza. Człowiek, choć został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, daleki jest od ideału. Ale właśnie dlatego, że posiada w sobie pierwiastek Boski, może podnieść się z każdego upadku; dzięki temu, że ma jedynego Ojca w niebie, może wołać do Niego w każdym nieszczęściu, a dzięki temu, że wierzy, ma otwarty dostęp do życia wiecznego. Dzisiejsze teksty biblijne i liturgiczne pokazują nam drogę, którą należy podążać, aby to życie wieczne osiągnąć i radować się na wieki z przebywania razem z Bogiem.