loading

2023.10.20 – ŚW. JANA KANTEGO

Szczególnym motywem dzisiejszych tekstów biblijnych i liturgicznych jest wiara. Patron dnia dzisiejszego, choć początkowo był profesorem filozofii, poświęcił się teologii, by zgłębiać i wyjaśniać prawdy wiary. Kierując się w swoim życiu głęboką wiarą, oddawał się ascezie, troszczył się o ubogich, oddając im nawet swoje odzienie i własne posiłki. Jest więc dla nas przykładem, jak mamy żyć wiarą. Nie tylko zgłębiając jej tajniki, coraz lepiej poznając Tego, w którego wiarę wyznawał, ale przede wszystkim praktykując ją na co dzień. I tego właśnie powinniśmy się od św. Jana uczyć, aby nasza wiara była prawdziwa i doprowadziła nas do pełni życia wiecznego.