loading

2023.10.21 – Sobota 28 tygodnia zwykłego

W dzisiejszej liturgii słowa ponownie dominuje motyw wiary. Według Katechizmu Kościoła katolickiego „wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia (…). Wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego powinien ją przekazywać innym. Nasza miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia innym o naszej wierze (…)” (KKK 166). Każdy z nas najczęściej zawdzięcza wiarę swoim przodkom. Wyjątkowym przodkiem w wierze jest dla nas Abraham, którego przywołują dzisiejsze teksty biblijne. Wszystkim tym, dzięki którym jesteśmy ludźmi wierzącymi, winniśmy wdzięczność, gdyż zależało im na naszym zbawieniu.

jest