loading

2023.10.23 – Poniedziałek 29 tygodnia zwykłego

Myślą przewodnią dzisiejszych tekstów biblijnych i liturgicznych jest zbawienie. Od pierwszych stron Biblii wiemy o obiecanym przez Boga Mesjaszu, ale dopiero w Nowym Testamencie ujawnia się, kim On jest. Bóg z miłości do swojego stworzenia posłał swego Jednorodzonego Syna, aby dokończył dzieła zbawienia ofiarą ze swojego życia. Powinniśmy często rozważać tę wielką tajemnicę miłości Boga do człowieka. Kim jesteśmy, że Bóg ofiarował za nas swego Syna? Co możemy zrobić, by chociaż w niewielkim stopniu podziękować Bogu za tak wielki dar?

jest