loading

2023.10.24 – Wtorek 29 tygodnia zwykłego

Człowiek z natury swojej jest istotą religijną. Nawet ci, którzy z wielkim zaangażowaniem głosili niebyt Boga, wyznawali wiarę – wiarę w jakąś nadrzędną ideę; nawet podświadomie czuli, że człowiek nie jest najdoskonalszą istotą we wszechświecie. Na tej podstawie antropologia, zwłaszcza kulturowa, dowodzi, że ateizm w czystej postaci po prostu nie istnieje. Dla nas, ludzi wierzących w Trójjedynego Boga, celem jest życie wieczne. Aby go osiągnąć, musimy zaangażować się w przeżywanie naszej wiary i przyjmowanie woli Bożej. Taką postawę doskonale wyraża refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.