loading

2023.10.25 – Środa 29 tygodnia zwykłego

Pan Jezus ustanowił sakramenty, abyśmy w nich otrzymywali niezbędną pomoc na drodze do zbawienia. Szczególnym sakramentem w tym kontekście jest sakrament pokuty i pojednania, który pomaga nam pojednać się z Bogiem i ludźmi oraz uwalnia z ciążących nam win. Każdy grzech oddala nas od Boga i od drugiego człowieka, spowiedź natomiast niweluje ten dystans, pozwala nam odzyskać serce gotowe na spotkanie Pana, dlatego powinniśmy z ufnością w Boże miłosierdzie jak najczęściej z tego daru korzystać, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (aklamacja przed Ewangelią).