loading

2023.10.26 – Czwartek 29 tygodnia zwykłego

Pan Bóg obdarzył człowieka rozumem i wolną wolą, dzięki którym może dokonywać w swoim życiu różnych wyborów. Już u zarania świata człowiek dokonał wyboru, którego konsekwencje ponosi cała ludzkość. I w dalszym ciągu te nasze wybory nie zawsze są właściwe. Dobrze, jeśli potrafimy uczyć się na własnych błędach i naprawiać skutki naszych wyborów. Na końcu czasu każdy z nas będzie musiał dokonać jeszcze jednego, najważniejszego wyboru. Wtedy nie będzie już miejsca na pomyłkę, gdyż ten wybór zaważy na całej naszej wieczności. Powinniśmy się więc starać, aby całe nasze życie doczesne także było naznaczone wyborem Chrystusa.