loading

2023.10.28 – ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY TADEUSZA

Patroni dnia dzisiejszego, św. Szymon i Juda Tadeusz, należeli do grona Dwunastu Apostołów, czyli do tych, którzy byli najbliżej Jezusa, przebywali z Nim na co dzień, słyszeli każde Jego słowo i byli świadkami wszystkich cudów. Obaj odważnie głosili Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i obaj też ponieśli śmierć męczeńską z powodu wiary w Chrystusa. My także powinniśmy pragnąć takiej bliskości, wręcz zażyłości z Jezusem i do niej też powinniśmy dążyć wszelkimi dostępnymi nam środkami. Największej bliskości Jezusa doświadczamy podczas Eucharystii, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmujemy Komunię św. Dbajmy więc o to, aby jak najczęściej w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej.