loading

2023.10.29 – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś motywem przewodnim liturgii słowa jest miłość Boga i bliźniego. Jedna bez drugiej nie istnieje. Nie można kochać Boga, nie kochając jednocześnie człowieka, bo wówczas ta miłość do Boga jest zakłamana. Nie można też kochać drugiego człowieka, nie kochając jednocześnie jego Stwórcy. Przykazanie miłości Boga i bliźniego znane jest już ze Starego Testamentu, jednak to Pan Jezus ponownie zwrócił uwagę na jego wartość, stawiając je na pierwszym miejscu i nadał mu nowego znaczenia. Dla nas także powinno ono stanowić największą wartość w życiu codziennym.

jest