loading

2023.10.29 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Dzisiejsze teksty liturgiczne i biblijne skupiają się wokół świątyni Pańskiej. Pojęcie „kościół” zwykle kojarzy nam się z budowlą sakralną, świątynią. Taką świątynię Boga stanowią jednak nie tylko mury, ale także każdy człowiek, każdy z osobna jest mieszkaniem Boga. O tym musimy nieustannie pamiętać i dbać o to, by być dla Niego pięknym mieszkaniem. Nasze życie religijne toczy się zwykle w ścisłym związku z kościołem parafialnym. O tę świątynię także musimy dbać, gdyż w niej również mieszka Bóg, tu właśnie spotykamy się z Nim w sposób szczególny, dostępujemy Jego łaski i przebaczenia.

jest