loading

2023.10.31 – Wtorek 30 tygodnia zwykłego

Liturgia słowa koncentruje się dziś na nadziei przyszłego życia. Doczesność jawi się jako czas, w którym dążymy do wyznaczonego celu, jakim jest wieczność. To, w jaki sposób zaangażujemy się w zdobywanie królestwa Bożego, będzie decydowało o tym, czy je osiągniemy. Na pewno nie możemy pozostać bierni, ani obojętni na tę wielką tajemnicę, do której zostaliśmy zaproszeni. Dziś kończymy październik, miesiąc szczególnie poświęcony Matce Najświętszej. Niech Ona będzie dla nas wzorem nadziei i zaufania Bogu, wzorem pokory i posłuszeństwa wobec Bożych planów.