loading

2023.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Bóg powołuje każdego człowieka do świętości. Każdy chrześcijanin, jako uczeń Jezusa, może na Jego wzór z miłością i pokorą służyć bliźnim, pogłębiać swą wiarę i całe swe życie duchowe, rzetelnie wykonywać swą pracę, udoskonalać swój charakter itd. Wiele osób odpowiedziało pozytywnie na to powołanie. Wprawdzie nie zostali oficjalnie przez Kościół beatyfikowani lub kanonizowani, lecz przez samego Boga zostali przyjęci do Jego królestwa jako święci. W dniu dzisiejszym oddajemy cześć wszystkim tym nieznanym świętym i zarazem prosimy ich, aby wstawiali się za nami u Boga i uczyli również nas, jak możemy osiągnąć prawdziwą świętość.