loading

2023.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DRUGA MSZA

2 listopada Kościół pozwala wszystkim kapłanom odprawić trzy Msze Święte. Drugą z nich odprawiają w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Łącząc się duchowo ze sprawowaną przez nich Ofiarą eucharystyczną, modlimy się nie tylko za swoich bliskich zmarłych, ale za wszystkich, którzy wciąż jeszcze potrzebują naszego wsparcia. Polecając ich miłosierdziu Bożemu, jednocześnie dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za to, że przyszedł na świat, aby nas zbawić i otworzyć drogę do życia wiecznego. Osiągniemy je wszyscy, gdy będziemy żyli na co dzień Jego Ewangelią, poznawali Go każdego dnia coraz lepiej i coraz bardziej przemieniali się na Jego obraz.