loading

2023.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – PIERWSZA MSZA

Po uroczystości poświęconej wszystkim świętym wspominamy wszystkich zmarłych, którzy jeszcze są na drodze oczyszczenia i potrzebują na niej naszej pomocy duchowej. Modlimy się za nich, wyrażając jednocześnie wiarę w Jezusa Chrystusa, który swym zmartwychwstaniem otworzył wszystkim drogę do życia wiecznego. Nikt, kto Mu zawierzył, nie zostanie odrzucony. To daje niezłomną nadzieję, że również my po śmierci wraz z Nim zmartwychwstaniemy i będziemy mogli dołączyć do swych bliskich, którzy nas poprzedzili w drodze do królestwa Bożego.

jest