loading

2023.11.05 – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

Wielu faryzeuszów z czasów Jezusa pogardzało ludźmi o złej reputacji. Piętnowali ich postępowanie, aby na ich tle lepiej ukazać swoją doskonałość i wierność Bożym przykazaniom. Często ukazujemy ich jako przykład ludzi pysznych i zadufanych w sobie. Dzisiaj zechciejmy przyjąć odmienną postawę: zamiast krytykować innych, zróbmy uczciwy rachunek sumienia i przegląd własnego życia, aby odkryć w nim to, co może razić innych ludzi lub przeszkadzać w poprawnych kontaktach ze swymi bliskimi. Prośmy Jezusa nie tylko o to, by przebaczył wszelkie widoczne w nas przejawy pychy, ale też by swą łaską umocnił nas i swym przykładem uczył nas miłości do wszystkich, których spotykamy na swej drodze.

jest