loading

2023.11.07 – Wtorek 31 tygodnia zwykłego

Jezus Chrystus swymi słowami i czynami objawił nam prawdę o Bogu. W swych mowach nieustannie powtarzał, że Bóg jest naszym Ojcem w niebie. Choć jednak jest w niebie, zawsze pozostaje blisko ludzi, swymi przykazaniami kieruje ich życiem i pragnie wszystkich doprowadzić do swego królestwa szczęścia i pokoju. Tych zatem, którzy wypełniają Jego wolę, uznaje za swych synów i tworzy z nich rodzinę, której członkowie mogą się nazywać braćmi i siostrami. Ponieważ grzech tak często narusza tę braterską jedność i miłość, prośmy o przebaczenie tego, co oddziela nas od Boga i od innych ludzi.