loading

2023.11.08 – Środa 31 tygodnia zwykłego

Miłość jest drogą, na której możemy się uczyć życia ukazanego przez naszego Boskiego Mistrza, Jezusa Chrystusa, i coraz bardziej przybliżać się do Niego. Człowiek, który każdego dnia stara się naśladować miłość Jezusa, zawsze pragnie dobra innych, a nie swojego, przekracza wszelkie napięcia, powstałe z różnorakich ludzkich wad i ograniczeń, usiłuje dostrzegać w innych osobach bardziej to, co jest w nich dobre, a nie to, co złe, okazuje im szacunek, a dzięki temu burzy podziały między ludźmi i buduje nowe więzi, aby wszyscy mogli zgodnie podążać jedną drogą ku zbawieniu. Prośmy Boga, aby pomógł nam nauczyć się takiej miłości, a zarazem przepraszajmy Go za to, że naszej miłości tak wiele jeszcze brakuje do doskonałości.